• 20-lecie
  • 333A
  • 1
Drukuj

Ostatni moment na złożenie wniosku o dopłatę

W myśl rozporządzenia pomoc producentowi mleka będzie realizowana w formie częściowej refundacji  kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych lub ras dwukierunkowych, utrzymywanych wyłącznie w celu produkcji mleka, mających powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące. Pomoc udzielana będzie nie więcej niż do 30 zakupionych jałówek.
Hodowcy mogą liczyć na następujące kwoty pomocy:
a)    1000 zł- do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 6 miesięcy
b)    1500 zł- do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 6 miesięcy i nie więcej niż 12 miesięcy
c)    2000 zł- do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 12 miesięcy i nie więcej niż  18 miesięcy
d)    3000 zł- do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 18 miesięcy i nie więcej niż  24 miesięcy


Producent mleka otrzyma pomoc jeżeli:
a)  posiadał w dniu 31 grudnia 2016 r. w siedzibie stada krowy typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego mające powyżej 24   miesiąca według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich albo nie posiadał w tym dniu krów w siedzibie stada
b) sprzedał w 2016 r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 5 tys. kg mleka
c) dokonał od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. zakupu co najmniej 1 jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące, która została zgłoszona do rejestru zwierząt gospodarskich i dla której wystawiono świadectwo potwierdzające jej pochodzenie urodzonej w stadzie objętym oceną wartości hodowlanej
d) zobowiąże się do utrzymania jałówek hodowlanych ras mlecznych, do których będzie udzielona pomoc nie krócej niż do 31 lipca 2020 r.

Pomoc jest udzielana na wniosek producenta mleka złożony do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka. Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień wpływu tego wniosku do właściwego oddziału terenowego Agencji.

Dokumenty do pobrania: Warunki przyznawania pomocy, WNIOSEK, oświadczenia

spis-aktualnosci

belka-email

lodz2012 lomza2011  poznan2010  poznan2 

Oddział Łomża

PH KONRAD Oddział Łomża

18-400 Łomża, ul. Poligonowa 28c
tel. (86) 215 11 15 w. 22
fax (86) 216 93 92

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Oddział Szepietowo

PH KONRAD Oddział Szepietowo

18-210 Szepietowo, ul. Przemysłowa 11
tel. (86) 476 28 34
kom. 664 943 257

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Oddział Borki

PH KONRAD Oddział Borki

21-345 Borki k. Radzynia Podlaskiego
tel. (81) 85 74 800 fax. (81) 85 74 801
kom. 606 687 998

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.